Co musisz wiedzieć o formalnościach związanych z wyburzaniem budynków?

Niekiedy czasami na działce budowlanej, którą jesteśmy żywo zainteresowani – stoją stare, nierozebrane budynki. Budynki te nie wpływają częściej na wysokość ceny działki, zatem dla niektórych okazja ma możliwość wydawać się kusząca. Tymczasem, stare zabudowania mogą później przysporzyć więcej kłopotów, aniżeli przewidywanych pierwotnie profity.

Bardzo często okazuje się, że starego mieszkania nie można włączyć w projekt nowego i należy go wyburzyć. Jednakowo jest również w dużej liczbie przypadków z resztą zabudowań – częściej przeszkadzają w zagospodarowaniu przestrzeni parceli, niż przydają się na cokolwiek. Tutaj możemy zostać zaskoczeni, ponieważ przeważająca ilość wyburzeń tak, jak budów – wymaga dopełnienia formalności.

Rozbiórka budynku do niedawna wymagała uzyskania pozwolenia. Po nowelizacji Prawa Budowlanego, sytuacja jest nieco łatwiejsza, ale w większości przypadków przede wszystkim w teorii. W zgodzie z przepisami rozbiórki można dokonać na bazie zgłoszenia. Niemniej jednak tyczy się to budynków:


  • o wysokości poniżej 8 m, jeśli znajdują się w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa ich wysokości,
  • nie są wpisane do rejestru zabytków, ani objęte ochroną konserwatorską,
  • takich budynków, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

W takich przypadkach przed planowaną rozbiórką w Starostwie trzeba złożyć wypełniony druk zgłoszenia rozbiórki (wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie że do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). Urząd ma 14 dni na rozpatrzenie naszego wniosku i jeśli w tym czasie nie wyrazi sprzeciwu, można przystąpić do zamówień.

Jednakże przepisy zostawią urzędom furtkę – mianowicie organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku. Pozwolenie należy też dostać, jeśli budynek nie spełnia wyżej wymienionych warunków. W takiej sytuacji trzeba złożyć wniosek o certyfikat na rozbiórkę oraz wiele dodatkowych dokumentów (zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, ma możliwość być też wymagany projekt rozbiórki obiektu). Urząd na wydanie pozwolenia na rozbiórkę posiada 65 dni.

Przepisy wprawdzie określają warunki, w jakich urząd ma możliwość wymagać uzyskania pozwolenia zamiast zgłoszenia, są one jednakże dość ogólnie sformułowane. Dlatego dowiedzmy się szczegółowo, jak wygląda sytuacja w danym urzędzie.
Warto dodać również, że tak jak w przypadku tworzenia, niezbędny jest czasopismo rozbiórki i tablica informacyjna.

Jeżeli budynek, który chcemy wyburzyć jest wpisany do rejestru zabytków powinno się dostać decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z listy zabytków. Ma możliwość się też zdarzyć, że budynek jest jedynie w gminnej ewidencji zabytków – wówczas jest potrzebna zgoda konserwatora wojewódzkiego (posiada on 30 dni na zajęcie stanowiska).

Wyburzenie budynku – jak to należy zrobić?

Kiedy dopełniono już urzędniczych formalności – niektórym może wydawać się, że nie ma nic prostszego, jak po prostu rozwalić ruderę, która dotychczas była jedynie zawalidrogą. Wprawdzie nie istnieją zapisy prawne, które nakazywałyby zatrudnienie wyspecjalizowanych firm do prac rozbiórkowych i realnie można wyburzać samemu. Warto natomiast uświadomić sobie z tego, że bezpieczeństwo osób uczestniczących w rozbiórce jest dobrem najwyższym. Dlatego też przy samodzielnym wykonywaniu robót jesteśmy zobowiązani zadbać o nie w pierwszej kolejności.

Należy wiedzieć, że jeżeli na placu rozbiórki dojdzie do jakiegokolwiek wypadku albo co najmniej zdarzenia zakończonego interwencją lekarza – odpowiedzialność prawną za powyższe ponosi sam właściciel. Powinno się także wiedzieć, że w niektórych przypadkach, przykładowo. w zabudowie szeregowej – nim przystąpimy do rozbiórki – trzeba najpierw zabezpieczyć ściany budynków sąsiadujących
z wyburzanym obiektem. To z kolei dla laika w dziedzinie budownictwa ma możliwość okazać się całkiem niewykonalne. Przy samodzielnym przedsięwzięciu powinno się też pomyśleć o miejscu, w którym będziemy mogli złożyć niechciany przez moją firmę gruz oraz inne elementy konstrukcyjne rozebranej budowli. Szczegóły te trzeba także będzie w bezpieczny i w zgodzie z prawem metodę przetransportować w zobowiązane wcześniej miejsce.

Trzeba także wiedzieć, że czym innym jest wyburzenie, a czym innym rozbiórka budynku. Przy rozbiórce niektóre szczegóły konstrukcyjne mogą zostać ponownie wykorzystane. Jednak wyburzenie ma za zadanie doprowadzić do całkowitej dekonstrukcji obiektu. Ma możliwość ono odbywać się ręcznie albo mechanicznie. Ręczna dekonstrukcja jest z pewnością najtańszą sposobnością wyburzenia budynku. Natomiast nie w każdej sytuacji prace można wytworzyć ręcznie. W wypadku solidniejszych budynków murowanych – często konieczne okazuje się użycie specjalistycznego sprzętu w postaci dźwigów, koparek lub spychaczy. Do burzenia większych obiektów używa się specjalnej kuli wyburzeniowej. Jest to ciężka kula na stalowej linie, którą uderza się w ściany. Nowsze metody wyburzeń wykorzystują obracające się nożyce hydrauliczne albo młoty pneumatyczne.

Przed przystąpieniem do wyburzenia – w obiekcie bezwzględnie należy odłączyć wszelkie media, które ewentualnie w dalszym ciągu tam funkcjonują. Typowe budynki jedno lub dwukondygnacyjne wyburza się przez ich podkopanie przy użyciu koparki hydraulicznej. Wtedy budynek zawala się w jednym, wcześniej założonym kierunku, a to co pozostaje do zrobienia to uprzątnięcie terenu po wyburzeniu. Duże budynki przemysłowe, wysokie kominy fabryczne itp. obiekty burzy się w wielu przypadkach poprzez implozję, która polega na użyciu materiałów wybuchowych. Metoda jest nieomalże błyskawiczna i w pełni skuteczna, ale wymaga zachowania szczególnej rozwagi i nadzwyczajnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Zaawansowane firmy rozbiórkowe

Firm rozbiórkowych jest całkiem prawdopodobne, że w Polsce nieco mniej niż budowlanych, ale ze znalezieniem specjalistów nie powinno być trudności. Z pewnością najlepiej jest poszukiwać ich na terenie swojego regionu. Można to robić przy użyciu wyszukiwarki internetowej albo przeglądając ogłoszenia w lokalnej prasie. Niewątpliwą dobrą cechą, która wynika ze zapotrzebowania rozbiórki fachowej firmie jest fakt, że profesjonaliści zajmą się Ci od samych podstaw do końca. Oznacza to, że wybiorą najlepszą i najbardziej optymalną sposób wyburzenia, wykonają pracę i usuną pozostałości, które będą jej rezultatem.

Rozbudowane spółki wyburzeniowe dysponują własnym sprzętem, więc nie powinno być żadnych trudności w wypadku, gdyby powinno się było go użyć. Takie spółki mają też własny transport i podpisane umowy z określonymi wysypiskami gruzu. Mankamentem może okazać się tylko koszt rozbiórki. Tego jednak nie da się niedwuznacznie określić, ponieważ zależy on od kubatury budynku, stopnia skomplikowania zamówień, konieczności zastosowania ciężkiego sprzętu, ilości materiałów, które należy wyeliminować po rozbiórce , a ponadto odległości, na jaką powinno się je wywieźć.

 

Dodaj komentarz